About Me

Jantina Helena Looijenga - Runes Around The North Sea And On The Continent (2.7 MB)

Cover of Jantina Helena Looijenga's Book Runes Around The North Sea And On The ContinentBook downloads: 407
Het onderzoek naar de oudste runeninscripties van het Europese continent, Engeland en Denemarken voerde onderzoekster van Liverpool aan de Ierse Zee naar Constanza aan de Zwarte Zee van Zurich naar Bergen van Parijs naar Stockholm. In dit enorme gebied kende men reeds bij het begin van de vroege middeleeuwen het runenschrift (rond 500 AD). Ergens in dit gebied moet een kern gelegen hebben, waar het begon - vermoedelijk in de eerste eeuw AD. Het localiseren van dat oorsprongsgebied begon me in de loop van het onderzoe... More >>>Note that, unfortunately, not all my books can be downloaded due to the restrictions of copyright. However, most of the books on this site do not have copyright restrictions. If you find any copyright violation, please contact me at . I am very attentive to the issue of copyright and try to avoid any violations, but on the other hand to help all fans of magic to get access to information.
Editors Rating Jantina Helena Looijenga's Books List
Community Rating
Download All Books
If you are having difficulty downloading books, or you are looking for a book that is not on the site (but maybe it is in my home library), please write me a email to and I will try to help, I can send the book by e-mail
Donate Cryptocurrency
Bitcoin (BTC) Address:3CyHyov1fMUnJj6J6GRYyB4NV7U1j1FvWb
Bitcoin Cash (BCH) Address:bitcoincash:ppx42986wtem2wsx4dx250csz5vyfhqjay3md07ukj
Etherium (ETH-ERC20) Address:0xbaf043072ee102cb737765d19c97a5fa336df517
Litecoin (LTC) Address:LWZzWgmnyPC6of8breqwxyCWwqgCiFmNvf
Dogecoin (DOGE) Address:D9mHh7TJcY7BAC4i96f3f4GgDEX4MVXDXd
Monero (XMR) Address:4GdoN7NCTi8a5gZug7PrwZNKjvHFmKeV11L6pNJPgj5QNEHsN6eeX3DaAQFwZ1ufD4LYCZKArktt113W7QjWvQ7CW9pjKFNhv1QM62k3MM
ZCash (ZEC) Address:t1Yg6o3vA4rMAVbE8CX26LcH7cwN7k3x8kZ
Dash (DASH) Address:XeAdGAqN1KazEXPspmMGrQWJGuqVBNUPeR

darkbooks.org began in early 2008 I am happy to donate my time to providing you this resource, I would also like to note, that, although I try, I do not always have enough time to deal with the site, including, unfortunately, I do not always have time to answer all letters, because I have to earn money for a living. If you can financially help me, it would free me from the worries of earning money for living, perhaps partially, but ideally completely, then all 100% of my time could be devoted to the site. Also I do pay monthly web server/files storage and hosting costs to keep this site on the air. Please consider making a donation to help me continue this activity and devote more time to it or at least offset the cost of paying for storage/hosting. Even a small contribution helps!

Category 1:  Asatru and Odinism
Category 2: 
Category 3: 
Author:      Jantina Helena Looijenga
Format:      eBook
Het onderzoek naar de oudste runeninscripties van het Europese continent, Engeland en Denemarken voerde onderzoekster van Liverpool aan de Ierse Zee naar Constanza aan de Zwarte Zee van Zurich naar Bergen van Parijs naar Stockholm. In dit enorme gebied kende men reeds bij het begin van de vroege middeleeuwen het runenschrift (rond 500 AD). Ergens in dit gebied moet een kern gelegen hebben, waar het begon - vermoedelijk in de eerste eeuw AD. Het localiseren van dat oorsprongsgebied begon me in de loop van het onderzoek te intrigeren.

Het doel was in eerste instantie het inventariseren, het beschrijven en analyseren van runenteksten uit de oudste periode: 150-700 AD. Als onderzoekscorpus waren de runentradities rondom de Noordzee en van het continent uitgekozen. Het uitgangspunt was nadrukkelijk niet Scandinavie, zoals bij runenstudies meestal het geval. Ik meende, dat een verandering van perspectief nieuw licht op oude runologische vraagstukken zou kunnen werpen - en daardoor wellicht bijdragen tot oplossingen. Bovendien wilde ik me niet op een land of traditie vastleggen, maar door middel van het vergelijken van diverse runentradities proberen meer inzicht te krijgen in doel en wezen van het runenschrift. Waarom ontwikkelde men dit schrift, met welk doel werd het gebruikt, en door wie? Om dit soort vragen te beantwoorden, was het nodig om inzicht te verkrijgen in de cultuur-historische context van de inscriptiedragers. Archeologie en historie bleken onmisbare informatiebronnen ook de (plaats)naamkunde leverde belangrijke gegevens ten aanzien van het relatief enorme aantal namen in de runencorpora.

Runologie heeft in principe twee poten: paleografie en historische taalkunde. Eerst inspecteert men persoonlijk de objecten en hun inscripties en vervolgens ontcijfert men de runen. Daarna verkrijgt men een of meer lezingen, weergegeven als transliteraties, die dan taalkundig worden geanalyseerd. Deze teksten kunnen niet zonder hun archeologische en historische contexten begrepen worden, vandaar de titel 'Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700